Bài tập 3 trang 138 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 138 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau: CH4 → C2H2 → C2H4 → C2H→ C2H5Cl

Gợi ý trả lời bài 3

\(C_{2}H_{2} + H_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ Ni, \ t^0 \ } C_{2}H_{4}\)

\(C_{2}H_{2} + H_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ Ni, \ t^0 \ } C_{2}H_{6}\)

\(C_{2}H_{6} + Cl_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ a's \ } C_{2}H_{5}Cl + HCl\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 138 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Tấn Thanh

  Metan và khí Etilen là hai hợp chất hữu cơ đều tồn tại ở trang thái khí. Khi cháy trong đều tạo thành khí CO2 và H2O. Tuy nhiên, giữa khí Metan và khí Etilen có sự khác nhau để phân biệt hai khí này, đó là khí Etilen có phản ứng làm mất màu dung dịch brom do trong phân tử có liên kết đôi. Còn đối với metan thì ko phản ứng với dung dịch brom

  Dựa vào đoạn thông tin trên và kiến thức của mình hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các khí được đựng trong từng bình riêng biệt ko nhãn, CO2, CH4, C2H4 Viết phương trình hóa học minh họa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  Cho hỗn hợp gồm 1 ankan và một ankadien tác dụng với 320 gam dung dịch brom 5% thì brom phản ứng vùea đủ, đồng thời bình brom nặng thêm 5.4 gam. Tìm công thức phân tử 2 chất trên biết chúng có cùng số cacbon

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  1.Hỗn hợp X gồm 2 ankan a,b liên tiếp nhau trog dãy đồng đẳng có dx/He=16.6 xác định ctpt và %V của hh

  2.xác định ctct có thể có của các chất sau biêết

  a Tỉ khối hơi của ankandien liên hợp A đối với metan là 4.25

  b. cho 1 ankadien B hấp thụ hoàn toàn vào đ brom dư thấy khối lượng bình tăng lên 4g và khối lượng brom tham gia phản ứng là32g

  3 Một hh khí gY gồm metan etilen axetilen vs V=11.2 lit

  - cho Y qua dd AgNo3/ Nh3 có dư thể tic khí giảm 0.56l

  -Dot cháy hoàn toàn 1.12lit hỗn hợp dẫn toàn bộ khí C02 thu được qua bình đựng nc vôi trog có dư thu đc 8.25g kết tủa XĐ thành phần %Vcác khí trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Cho 20 l hh gồm 2 chất CH4, C2H4 đi qua dd Br2. Sau pư thấy có 40g Br2 mất đi. Viết PTHH, tính % về thể tích các chất khí có trong hh ban đầu

  Hihi giúp mk vs nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Cho 4,48 lít hh X (đktc) gồm 2 hidrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dd Br2 0,5M. Sau khi pư hoàn toàn, số mol Br2 giảm đi một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam. CTPT của 2 hidrocacbon là gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Cho 4,48 lít hỗn hợp khí gồm Metan và etilen đi qua dung dịch Brom dư, thấy dung dịch nhat màu và còn 2,24 lít khí thoát ra ( các thể tích đo ở đktc ). Công thức tính thanh phần phần trăm của thể tích mỗi khí trong hỗn hợp đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Giúp mk vs sắp thi Hk2 r

  Nung X gồm 0.2 mol vinylaxetilen và 0.6 mol H2 xt Ni thu đc Y có dY/kk=1. Hỗn hợp Y lm mất màu tối đa m(g) brom trong CCl4. Tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời