AMBIENT
UREKA

Bài tập 3 trang 138 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 138 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau: CH4 → C2H2 → C2H4 → C2H→ C2H5Cl

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

\(C_{2}H_{2} + H_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ Ni, \ t^0 \ } C_{2}H_{4}\)

\(C_{2}H_{2} + H_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ Ni, \ t^0 \ } C_{2}H_{6}\)

\(C_{2}H_{6} + Cl_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ a's \ } C_{2}H_{5}Cl + HCl\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 138 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF