Bài tập 2 trang 138 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 138 sách GK Hóa lớp 11

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt ba bình đựng ba khí riêng biệt là metan, etilen và cacbonic. Viết phương trình hóa học minh họa?

Gợi ý trả lời bài 2

Dẫn 3 mẫu thử qua nước vôi trong dư, mẫu làm đục nước vôi trong là CO2:

\(CO_{2}+Ca(OH)_{2}\rightarrow CaCO_{3} \downarrow + H_{2}O\)

Dẫn 2 mẫu thử qua nước brom, mẫu làm mất màu nước brom là C2H4:

\(C_{2}H_{4}+Br_{2}\rightarrow C_{2}H_{4}Br_{2}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 138 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  g

  iải hộ e câu này đi ạ
  1.cho 3,5g 1 anken tác dụng hoàn toàn với kmno4 loãng dư thu được 5,2g sản phẩm hữu cơ tìm công thức của anken
  2.đốt cháy hoàn toàn 13,44lit hỗn hợp metan,etan,etilen thu được 24,64 lít co2 .mặt khác dẫn hỗn hợp qua dung dịch br thấy bình tăng 8,4g tính % thể tích các khí trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  hỗn hợp X gồm C2H6 C2H4 C2H2 C4H6 . đốt cháy hết hoàn toàn m gam X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 100gam kết tủa và khối lượng dung dịch nước vôi trong giảm 39,8 gam . giá trị của m là
  A.13.8 B.60.2 C.58.75 D.37.4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  A là hỗn hợp 3 khí metan,etylen,exetilen. Dẫn 5,6l khí hỗn hợp vào bình dựng dung dịch Br dư.Sau phản ứng khối lượng bình tăng 5,4g.Khí bay ra khỏi bình (không phản ứng với dung dịch Br) đem đốt cháy thì thu đc 2,2g CO2. Tính % khối lượng mỗi khí có trong hỗn hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Câu 1: đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít hỗn hợp khí etilen và propilen thu được 8,96 lít khí CO2 và m gam nước( ở đktc). Tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp đầu. Tính giá trị m.

  Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí C3H6 và C4H8 rồi đem toàn bộ sản phẩm cháy dẫn qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng dung dịch nước vôi trong dư. Thấy khối lượng bình 1 tăng 9 gam,bình 2 tăng m gam. Tính giá trị m.

  Câu 3: đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp khí propilen và butilen. Toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thu được 35 gam kết tủa và thấy khối lượng bình tăng lên m gam. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp đầu. Tính giá trị m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  cho 11,2l(dktc) hỗn hợp gồm enta,etilen,axetilen vào dd br2 du thi thay co 48g br2 phản ứng va có 6,72l khí(dktc) thoát ra

  a, viet pthh

  b, tính % the tich va % kluong của mỗi khí co trong hh X

  c, dot cháy hoàn toàn hh X rồi hấp thụ sp cháy vào dd nc vôi trong du thi thu duoc bn g kết tủa.oo

  Bạn nào giúp mình với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Dẫn 6.72l hỗn hợp gồm mêtan và êtilen đi qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng thêm 2.8g Đồng thời có khí thoát ra. Viết phương trình phản ứng sảy ra. Tính % thể tích của 2 khí trong hỗn hợp ban đầu.

  Giúp em giải bài này với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Để đốt cháy hoàn toàn 0,03 mol hỗn hợp X gồm 2 olefin là đồng đẳng kế tiếp nhau thì cần dùng vừa hết 4,704 lít O2 ở điều kiện tiêu chuẩn

  a; tính phần trăm theo khối lượng của mỗi anken trong X ?

  b; Dẫn toàn bộ 5,88 gam hỗn hợp X qua hai dung dịch Br2 25% dư thấy có m gam dung dịch Br2 phản ứng . tìm m ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời