YOMEDIA

Bài tập 2 trang 138 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 138 sách GK Hóa lớp 11

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt ba bình đựng ba khí riêng biệt là metan, etilen và cacbonic. Viết phương trình hóa học minh họa?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Dẫn 3 mẫu thử qua nước vôi trong dư, mẫu làm đục nước vôi trong là CO2:

\(CO_{2}+Ca(OH)_{2}\rightarrow CaCO_{3} \downarrow + H_{2}O\)

Dẫn 2 mẫu thử qua nước brom, mẫu làm mất màu nước brom là C2H4:

\(C_{2}H_{4}+Br_{2}\rightarrow C_{2}H_{4}Br_{2}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 138 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Hà Xuân Bính

  Chất hưu cơ X  phản ứng thế với clo khih có ánh sáng khuyeech  tán thu được một sản phẩm duy nhất. Đôt cháy 2,28g X thu được 3,584 lit CO2(đktc) và 3,24g H2O. Tên gọi của X là:

  A. 2,2-đimetylpropan  B. 2,2,3,3-tetrametyloctan  C. 2,2,3,3-tetrametylbutan  D. metan

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đăng

  Đốt cháy hoàn toàn 1,5 g hidrocacbon A rồi dẫn sản phẩm vào V ml dd Ba(OH)2 0,2M( pứ vừa đủ). Sau phản ứng thu dc 7,88 g kết tủa và dd X. Nung nóng X thu dc 5,91 g kết tủa>

  A) tìm công thức phân tử của A

  b) tìm thể tích dd Ba(OH)ban đầu

  c) cho lượng A ở trên td vs khí Clo theo tỉ lệ 1:1(as) giả sử pứ chỉ tạo dẫn xuất monoclo>

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  cho hh gồm C2H4 C2H6 C3H4.đốt cháy hh thu đc sp có tỉ lệ mol 1:1.tính thể tích hh cần dùng để lm mất màu 16g Br2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Đốt cháy hoàn toàn 3,96 g chất hữu cơ A, thu được 1,792 lít C02 (đktc) và 1,440 g H20. Nếu chuyển hết lượng clo có trong 2,475 g chất A thành AgCl thì thu được 7,175 g AgCl.

  1. Xác định công thức đơn giản nhất của A.

  2. Xác định công thức phân tử của A biết rằng tỉ khối hơi của A đối với etan là 3,3.

  3. Viết các công thức cấu tạo mà A có thể có và ghi tên từng chất theo hai cách đọc tên khác nhau.  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA