YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 14 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 14 sách GK Hóa lớp 11

Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 25 độ C?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Tích số KH2O = [H+].[OH-] được gọi là tích số ion của nước.

Tích số này là hằng số ở nhiệt độ xác định, tuy nhiên giá trị tích số ion của nước là 1,0.10-14 thường được dùng trong các phép tính, khi nhiệt độ không khác nhiều với 250C.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 14 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON