YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.2 trang 5 SBT Hóa học 11

Bài tập 3.2 trang 5 SBT Hóa học 11

Hoà tan một axit vào nước ở 25oC, kết quả là

A. [H+] < [OH-].

B. [H+] = [OH-].

C. [H+] > [OH-].

D. [H+][OH-] > 1.10-14.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3.2

H2O ⇔ H+ + OH-

Hòa tan axit vài nước nghĩa là thêm [H+] vào → [H+] > [OH-]

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.2 trang 5 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF