YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.4 trang 5 SBT Hóa học 11

Bài tập 3.4 trang 5 SBT Hóa học 11

Cho các dung dịch K2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, Na2S. Có bao nhiêu dung dịch có pH > 7?

A. 1       

B. 2

C. 3        

D. 4

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3.4

Có 3 dung dịch có pH >7 là K2CO3, CH3COONa, Na2S

Có 1 dung dịch có pH = 7: KCl

Có 2 dung dịch có pH < 7: NH4Cl, NaHSO4

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.4 trang 5 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF