YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.5 trang 5 SBT Hóa học 11

Bài tập 3.5 trang 5 SBT Hóa học 11

Tích số ion của nước ở một số nhiệt độ như sau:

Ở 20oC : KH2O = 7.10-15

Ở 25oC : KH2O = 1.10-14

Ở 30oC : KH2O = 1,5.10-14

Hỏi sự điện li của nước là thu nhiệt hay toả nhiệt ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3.5

Thu nhiệt, vì khi nhiệt độ tăng tích số ion của nước tăng, nghĩa là sự điện ỉi của nước tăng, tuân theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.5 trang 5 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF