YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 14 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 14 sách GK Hóa lớp 11

Tính nồng độ H+, OH và pH của dung dịch HCl 0,10 M và dung dịch NaOH 0,010 M.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

HCl → H+ + Cl-

0,10M       0,10M

Dung dich HCl 0,10M có pH = 1,0 và [OH-] = 1,0.10-13M

NaOH → Na+ + OH-

0,010M       0,010M

Dung dịch NaOH 0.010M có pH = 12 và [H+] = 1,0.10-12M.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 14 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON