YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 14 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 14 sách GK Hóa lớp 11

Chất chỉ thị axit - bazơ là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalen trong dinh dịch với các khoảng pH khác nhau?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

- Để xác định môi trường của dung dịch người ta thường dùng chất chỉ thị axit-bazo.

- Chất chỉ thị axit-bazo là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào pH của dung dịch.

- Màu của quỳ tím và phenolphtalen trong dung dịch có khoảng pH khác nhau:

+ Quỳ:

pH ≤ 6 (đỏ)

pH = 7 (tím)

pH ≥ 8 (xanh)

Phenolphtalein:

pH < 8,3 (không màu)

pH ≥ 8,3 màu hồng (trong dung dịch NaOH đặc màu hồng bị mất)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 14 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON