YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 14 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 14 sách GK Hóa lớp 11

Trong dung dịch HCl 0,010M tích số ion của nước là:

A. [H+].[OH] > 1,0.10-14

B. [H+].[OH] = 1,0.10-14

C. [H+].[OH] < 1,0.10-14

D. Không xác định được.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 6

Tích số ion của nước là hằng số ở nhiệt độ xác định là [H+].[OH] = 1,0.10-14

⇒ Chọn B. 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 14 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON