YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 3 Sự điện li của nước, pH và chất chỉ thị Axit, bazơ

Bài tập Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 3 Sự điện li của nước, pH và chất chỉ thị Axit, bazơ  củng cố lại các kiến thức tích số ion, giá trị pH cùng một số bài tập sắp xếp tăng dần, giảm dần theo pH, tính toán với các pahrn ứng axit, bazơ. Mời các em cùng nhau hoàn thành bài tập dưới đây.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu):

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF