YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.7 trang 6 SBT Hóa học 11

Bài tập 3.7 trang 6 SBT Hóa học 11

Nước nguyên chất ở 25oC có nồng độ H+ bằng 1.10-7 mol/l. Hỏi có bao nhiêu phần trăm phân tử H2O phân li ra ion ở nhiệt độ này, biết rằng DH2O = 1 g/ml?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3.6

1 lít nước nặng 1000 g, nên số mol nước trong 1000 g là 55,5 mol.

Cứ có 55,5 mol nước ở 25oC thì có 1.10-7 mol phân li ra ion. Phần trăm mol nước phân li ra ion: 

(1.10-7.100%) : 55,5 = 1,8.10-7%

⇒ 1,8.10-7% mol H2O phân li ra ion cũng là phần trăm số phân tử H2O phân li ra ion.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.7 trang 6 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF