RANDOM
VIDEO

Bài tập 2 trang 14 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 14 sách GK Hóa lớp 11

Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính, và kiềm theo nồng độ H+ và pH.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

- Môi trường axit là môi trường trong đó: [H+] > [OH-] hay [H+] > 1,0.10-7M

- Môi trường trung tính là môi trường trong đó: [H+] > [OH-] hay [H+] > 1,0.10-7M

- Môi trường kiềm là môi trường trong đó: [H+] < [OH-] hay [H+] < 1,0.10-7M

- pH: Về mặt toán học pH = -lg[H+]

Ví dụ: [H+] = 10-6M → pH = a

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 14 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)