YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 14 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 14 sách GK Hóa lớp 11

Một dung dịch có [OH] = 1,5.10-5. Môi trường của dung dịch này là:

A. Axit. 

B. Trung tính.

C. Kiềm. 

D. Không xác định được.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

Ta có:

\([H^+] = \frac{ 10^ {-14} }{1,5. 10^{-5}} = 6,6.10^{-10 }\)

M < 10-7M ⇒ môi trường kiềm

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 14 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON