YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.3 trang 5 SBT Hóa học 11

Bài tập 3.3 trang 5 SBT Hóa học 11

Dung dịch của một bazơ ở 25oC có :

A. [H+] = 1.10-7 M.

B. [H+] < 1.10-7 M.

C. [H+] > 1.10-7 M.

D. [H+][OH-] > 10-14 M.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3.3

Dung dịch bazo → pH >7 → [OH-] > 1.10-7

→ [OH-] = 10-14 : [H+] > 10-7 → [H+] < 1.10-7 M

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.3 trang 5 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF