YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.1 trang 5 SBT Hóa học 11

Bài tập 3.1 trang 5 SBT Hóa học 11

Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào:

A. áp suất.

B. nhiệt độ.

C. sự có mặt của axit hoà tan.

D. sự có mặt của bazơ hoà tan.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3.1

Tích số tan TH2O = [OH-].[H+] = 10-14

Giá trị tích số tan phụ thuộc vào nhiệt độ

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.1 trang 5 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF