ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 4 trang 60 SGK Hóa học 10

Giải bài 4 tr 60 sách GK Hóa lớp 10

Xác định số proton, nơtron, electron trong các nguyên tử oxi thu 2e. 

\(\begin{array}{l}
a)\;_1^2{H^ + },\;_{18}^{40}Ar,\;_{17}^{35}C{l^ - },\;_{26}^{56}F{e^{2 + }}\\
b)\;_{20}^{40}C{a^{2 + }},\;_{16}^{32}{S^{2 - }},\;_{13}^{27}A{l^{3 + }}
\end{array}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Số prroton, nơtron, electron trong các nguyên tử và ion sau:

Câu a:

 21Hcó số p: 1 ; số e: 0; số n: 1

4018Ar có số p: 18; số e: 18; số n: 22

3517Cl- có số p: 17; số e: 18; số n: 18

5626Fe2+ có số p: 26; số e: 24; số n: 30

Câu b:

4020Ca2+ có số p: 20; số e: 18; số n: 20

3216S2- có số p: 16; số e: 18; số n: 16

2713Al3+ có số p: 13; số e: 10; số n: 14 

 

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 60 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1