YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 60 SGK Hóa học 10

Giải bài 4 tr 60 sách GK Hóa lớp 10

Xác định số proton, nơtron, electron trong các nguyên tử oxi thu 2e. 

\(\begin{array}{l}
a)\;_1^2{H^ + },\;_{18}^{40}Ar,\;_{17}^{35}C{l^ - },\;_{26}^{56}F{e^{2 + }}\\
b)\;_{20}^{40}C{a^{2 + }},\;_{16}^{32}{S^{2 - }},\;_{13}^{27}A{l^{3 + }}
\end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Số prroton, nơtron, electron trong các nguyên tử và ion sau:

Câu a:

 21Hcó số p: 1 ; số e: 0; số n: 1

4018Ar có số p: 18; số e: 18; số n: 22

3517Cl- có số p: 17; số e: 18; số n: 18

5626Fe2+ có số p: 26; số e: 24; số n: 30

Câu b:

4020Ca2+ có số p: 20; số e: 18; số n: 20

3216S2- có số p: 16; số e: 18; số n: 16

2713Al3+ có số p: 13; số e: 10; số n: 14 

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 60 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 59 SGK Hóa học 10

Bài tập 3 trang 60 SGK Hóa học 10

Bài tập 5 trang 60 SGK Hóa học 10

Bài tập 6 trang 60 SGK Hóa học 10

Bài tập 12.1 trang 29 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.2 trang 29 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.3 trang 29 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.4 trang 29 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.5 trang 29 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.6 trang 30 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.7 trang 30 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.8 trang 30 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.9 trang 30 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.10 trang 30 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.11 trang 30 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.12 trang 30 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.13 trang 30 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.14 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.15 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.16 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.17 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.18 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.19 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.20 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.21 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.22 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 1 trang 70 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 70 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 70 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 70 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 70 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 6 trang 70 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 7 trang 70 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 8 trang 70 SGK Hóa học 10 nâng cao

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF