YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12.8 trang 30 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.8 trang 30 SBT Hóa học 10

Điện tích của electron và điện tích của proton (tính ra culông, C) bằng bao nhiêu?

Hãy cho biết tên gọi và kí hiệu của các điện tích đó?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.8

Điện tích của electron: qe= -1,602.10-19 c.

Điện tích của proton :q= +1.602.10-19 c.

Các điện tích nhỏ bé đó được gọi là các điện tích đơn vị

Electron mang một điện tích đơn vị âm, kí hiệu bằng 1-.

Proton mang một điện tích đơn vị dương, kí hiệu bằng 1+.

Hai, ba, ... điện tích đơn vị dương được kí hiệu bằng 2+, 3+,...

Hai, ba, … điện tích đơn vị âm được kí hiệu bằng 2-. 3-,...

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.8 trang 30 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF