AMBIENT

Bài tập 12.18 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.18 trang 31 SBT Hóa học 10

Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của agon (Ar) và cấu hình electron của các anion: S2-, Cl-

Hãy so sánh cấu hình electron của các anion đó với cấu hình electron nguyên tử của Ar và cho nhận xét.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.18

Ar: 1s22s22p63s23p6

S2-: 1s22s22p63s23p6

Cl-: 1s22s22p63s23p6

Nhận xét : Các anion S2-, Clcó cấu hình electron giống cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm Ar đứng sau.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.18 trang 31 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>