YOMEDIA

Bài tập 3 trang 60 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 60 sách GK Hóa lớp 10

a) Viết cấu hình electron của cation liti (Li+) và anion oxit (O2-)

b) Những điện tích ở ion Li+, O2- do đâu mà có?

c) Nguyên tử khí hiếm nào có cấu hình electron giống Li+ và nguyên tử khí hiếm có cấu hình electron giống O2-?

d) Vì sao 1 nguyên tử oxi kết hợp được với 2 nguyên tử liti?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

a) Cấu hình electron của cation liti (Li+)  là 1s2 và anion oxit (O2-)  là 1s2s2p

b) Điện tích ở (Li+) do mất 1e mà có, điện tích ở (O2-) do nhận thêm 2e mà có

c) Nguyên tử khí hiếm He có cấu hình giống Li+

Nguyên tử khí hiếm Ne có cấu hình giống O2-

d) Vì mỗi nguyên tử liti chỉ có thể nhường 1e, mà một nguyên tử oxi thu được 2e.

2Li → 2(Li+) + 2e;

O + 2e → O2-

2Li+ O2- → Li2O

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 60 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA