YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 60 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 60 sách GK Hóa lớp 10

a) Viết cấu hình electron của cation liti (Li+) và anion oxit (O2-)

b) Những điện tích ở ion Li+, O2- do đâu mà có?

c) Nguyên tử khí hiếm nào có cấu hình electron giống Li+ và nguyên tử khí hiếm có cấu hình electron giống O2-?

d) Vì sao 1 nguyên tử oxi kết hợp được với 2 nguyên tử liti?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

a) Cấu hình electron của cation liti (Li+)  là 1s2 và anion oxit (O2-)  là 1s2s2p

b) Điện tích ở (Li+) do mất 1e mà có, điện tích ở (O2-) do nhận thêm 2e mà có

c) Nguyên tử khí hiếm He có cấu hình giống Li+

Nguyên tử khí hiếm Ne có cấu hình giống O2-

d) Vì mỗi nguyên tử liti chỉ có thể nhường 1e, mà một nguyên tử oxi thu được 2e.

2Li → 2(Li+) + 2e;

O + 2e → O2-

2Li+ O2- → Li2O

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 60 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 59 SGK Hóa học 10

Bài tập 2 trang 59 SGK Hóa học 10

Bài tập 4 trang 60 SGK Hóa học 10

Bài tập 5 trang 60 SGK Hóa học 10

Bài tập 6 trang 60 SGK Hóa học 10

Bài tập 12.1 trang 29 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.2 trang 29 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.3 trang 29 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.4 trang 29 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.5 trang 29 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.6 trang 30 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.7 trang 30 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.8 trang 30 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.9 trang 30 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.10 trang 30 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.11 trang 30 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.12 trang 30 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.13 trang 30 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.14 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.15 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.16 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.17 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.18 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.19 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.20 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.21 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.22 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 1 trang 70 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 70 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 70 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 70 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 70 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 6 trang 70 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 7 trang 70 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 8 trang 70 SGK Hóa học 10 nâng cao

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON