YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 60 SGK Hóa học 10

Giải bài 6 tr 60 sách GK Hóa lớp 10

Trong các hợp chất sau đây, chất nào chứa ion đa nguyên tử, kể tên các ion đa nguyên tử đó:

a) H3PO4.

b) NH4NO3.

c) KCl.

d) K2SO4.

e) NH4Cl.

f) Ca(OH)2.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

- H3PO4:

+ Ion nguyên tử:  Ion PO43-

+ Tên gọi: Anion photphat

- NH4NO3

+ Ion nguyên tử: NH4+ và NO3-

+ Tên gọi: Cation amoni NH4+ và Anion nitrat NO3-

-  K2SO4

+ Ion nguyên tử: SO42-

+ Tên gọi: Anion sunphat

- NH4Cl

+ Ion nguyên tử: NH4+

+ Tên gọi: Cation amoni

- Ca(OH)2

+ Ion nguyên tử: OH-

+ Tên gọi: Anion hidroxit

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 60 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON