YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12.5 trang 29 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.5 trang 29 SBT Hóa học 10

Khi phản ứng hoá học xảy ra giữa những nguyên tử có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản là 1s22s1 và 1s22s22p5 thì liên kết này là

A. liên kết cộng hoá trị có cực .

B. liên kết cộng hoá trị không cực      

C. liên kết ion      

D. liên kết kim loại

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.5

1s22s1 thuộc nhóm IA là kim loại điển hình

1s22s22p5 thuộc nhóm VIIA là phi kim điển hình

⇒ liên kết giữa 2 nguyên tố trên là liên kết ion

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.5 trang 29 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF