YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12.2 trang 29 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.2 trang 29 SBT Hóa học 10

Cấu hình electron nguyên tử X và Y lần lượt là 1s22s22p63s23p64s1 và 1s22s22p5 . Liên kết hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết

A. cho - nhận.                  

B. kim loại.             

C. ion                              

D. cộng hoá trị.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.2

X thuộc nhóm IA là kim loại điển hình

Y thuộc nhóm VIIA là phi kim điển hình

→ liên kết giữa X và Y là liên kết ion

→ Chọn C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.2 trang 29 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF