YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12.17 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.17 trang 31 SBT Hóa học 10

Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của agon (Ar) và cấu hình electron của các cation: Ca2+, K+

So sánh cấu hình electron của các cation đó với cấu hình electron nguyên tử của Ar và cho nhận xét.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.17

Ar: 1s22s22p63s23p6

Ca2+: 1s22s22p63s23p6

K+: 1s22s22p63s23p6

Nhận xét : Các cation Ca2+, Kcó cấu hình electron giống cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm Ar đứng trước.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.17 trang 31 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF