RANDOM

Bài tập 12.13 trang 30 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.13 trang 30 SBT Hóa học 10

Trong hai loại nguyên tố là kim loại và phi kim thì loại nguyên tố nào dễ nhận electron, loại nguyên tố nào dễ nhường electron ? Cho thí dụ.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.13

Các kim loại dể nhường electron để trở thành ion dương.

Thí dụ :

K → K+ 1e

Ca → Ca2+ + 2e

Các phi kim dễ nhận electron để trở thành ion âm.

Thí dụ :

Br + e → Br-

I + e → I-

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.13 trang 30 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>