AMBIENT

Bài tập 2 trang 59 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 59 sách GK Hóa lớp 10

Muối ăn ở thể rắn là:

A. Các phân tử NaCl.

B. Các ion Na+ và Cl-.

C. Các tinh thể hình lập phương: các ion Na+ và Cl- được phân bố luân phiên đều đặn trên mỗi đỉnh.

D. Các tinh thể hình lập phương: các ion Na+  và Cl- được phân bố luân phiên đều đặn thành từng phân tử riêng rẽ.

Chọn đáp án đúng nhất.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Muối ăn ở thể rắn là các tinh thể hình lập phương: các ion Na+ và Cl- được phân bố luân phiên đều đặn trên mỗi đỉnh.

⇒ Đáp án: C.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 59 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
?>