YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 59 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 59 sách GK Hóa lớp 10

Muối ăn ở thể rắn là:

A. Các phân tử NaCl.

B. Các ion Na+ và Cl-.

C. Các tinh thể hình lập phương: các ion Na+ và Cl- được phân bố luân phiên đều đặn trên mỗi đỉnh.

D. Các tinh thể hình lập phương: các ion Na+  và Cl- được phân bố luân phiên đều đặn thành từng phân tử riêng rẽ.

Chọn đáp án đúng nhất.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 2

Muối ăn ở thể rắn là các tinh thể hình lập phương: các ion Na+ và Cl- được phân bố luân phiên đều đặn trên mỗi đỉnh.

⇒ Đáp án: C.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 59 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 59 SGK Hóa học 10

Bài tập 3 trang 60 SGK Hóa học 10

Bài tập 4 trang 60 SGK Hóa học 10

Bài tập 5 trang 60 SGK Hóa học 10

Bài tập 6 trang 60 SGK Hóa học 10

Bài tập 12.1 trang 29 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.2 trang 29 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.3 trang 29 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.4 trang 29 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.5 trang 29 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.6 trang 30 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.7 trang 30 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.8 trang 30 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.9 trang 30 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.10 trang 30 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.11 trang 30 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.12 trang 30 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.13 trang 30 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.14 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.15 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.16 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.17 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.18 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.19 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.20 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.21 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.22 trang 31 SBT Hóa học 10

Bài tập 1 trang 70 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 70 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 70 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 70 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 70 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 6 trang 70 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 7 trang 70 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 8 trang 70 SGK Hóa học 10 nâng cao

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON