RANDOM

Bài tập 12.12 trang 30 SBT Hóa học 10

Bài tập 12.12 trang 30 SBT Hóa học 10

Hãy viết các phương trình hoá học diễn tả sự hình thành các ion sau: Na+, Mg2+, Al3+, Cl-, O2-, S2-

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.12

Na → Na+ + e

Mg → Mg2+ + 2e

Al → Al3+ + 3e

Cl + 1e → Cl-

O + 2e → O2-

S + 2e → S2-

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.12 trang 30 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>