YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 96 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 96 sách GK Hóa lớp 10

Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen (F2, Cl2, Br2, I2)?

A. Ở điều kiện thường là các chất khí.

B. Có tính oxi hóa mạnh.

C. Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

D. Tác dụng mạnh với nước.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

Câu A: Sai vì chỉ có Flo và Clo ở thể khí, Brom ở thể lỏng và Iod ở thể rắn

Câu C Sai vì Flo chỉ có tính oxi hóa

Câu D Sai vì đơn chất Clo, Brom, Iod tác dụng chậm với nước.

⇒ Chọn B.

Có tính oxi hóa mạnh là đặc điểm chung của các đơn chất halogen (F2, Cl2, Br2, I2)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 96 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON