ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.1 trang 50 SBT Hóa học 10

Bài tập 21.1 trang 50 SBT Hóa học 10

Những nguyên tố ở nhóm nào sau đây có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np5

A. Nhóm IVA.    

B. Nhóm VA.

C. Nhóm VIA.    

D. Nhóm VIIA.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21.1

 
 

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.1 trang 50 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1