YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 96 SGK Hóa học 10

Giải bài 8 tr 96 sách GK Hóa lớp 10

Cho một lượng đơn chất halogen tác dụng với Mg thu được 19g magie halogenua. Cũng lượng đơn chất halogen đó tác dụng với nhôm tạo 17,8g nhôm halogen. Xác định tên và khối lượng đơn chất halogen nói trên.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Phương trình hóa học của phản ứng: Gọi X là kí hiệu nguyên tử khối của halogen.

2Al + 3X2 → 2AlX3.

\({n_{Al{X_3}}} = \frac{{17,8}}{{(27 + 3X)}}\)

\({n_{{X_2}}} = \frac{{3.17,8}}{{2(27 + 3X)}}\;\)  (1)

Mg + X2 → MgX2

\({n_{Mg{X_2}}} = \frac{{19}}{{(24 + 2X)}}\)

\({n_{{X_2}}} = \frac{{19}}{{(24 + 2X)}}\;\)   (2)

Cho (1) = (2). Giải ta rút ra X = 35,5 (Cl)

mCl2 = 14,2g.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 8 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 96 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF