YOMEDIA

Bài tập 2 trang 96 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 96 sách GK Hóa lớp 10

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen (F, Cl, Br, I)?

A. Nguyên tử có khả năng thu thêm 1e.

B. Tạo ra hợp chất liên kết cộng hóa trị có cực với hidro.

C. Có số oxi hóa -1 trong mọi trường hợp.

D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Flo có lớp e ngoài cùng là lớp thứ 2 nên không có phân lớp d. Từ Clo → Iot có phân lớp d còn trống, nên được kích thích sẽ có 3e, 5e, 7e độc thân.

Do đó trong các hợp chất Flo luôn có số oxi hoá –1, các halogen khác thể hiện số oxi hoá  từ –1 → +7.

⇒ Chọn C.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 96 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
  • Anh Nguyễn

    1) Để hòa tan 6,4g hỗn hợp kim loại R ( chỉ có hóa trị II) và oxit của nó cần vừa đủ 400ml dung dịch HCl 1M. Kim loại R là?

    2) Cho m đơn chất halogen X2 tác dụng với Mg dư thu được 19g muối. Cũng m gam X2 cho tác dụng với Al dư thu được 17,8g muối. X là?

    3) Cho 65,6 gam muối natri halogenua của hai halogen X và Y liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 108,1 gam kết tủa. Hai hlogen đó là?

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>