ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.4 trang 50 SBT Hóa học 10

Bài tập 21.4 trang 50 SBT Hóa học 10

Tính chất nào sau đây không phải là tính chất chung của các nguyên tử halogen

A. Nguyên tử có khả năng thu thêm 1 electron

B. Tác dụng với hidro tạo thành hợp chất có liên kết cộng hóa trị có cực

C. Có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất

D. Lớp electron ngoài đều có 7 electron

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21.4

 
 

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.4 trang 50 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1