ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 119 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 119 SGK Hóa học 10 nâng cao

Từ bảng 5.1, hãy nhận xét về sự biến đổi một số đặc điểm sau đây của các halogen:

a) Nhiệt độ nóng chảy

b) Nhiệt độ sôi.

c) Màu sắc.

d) Độ âm điện.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

a) Nhiệt độ nóng chảy của các halogen tăng dần từ F2 → I2.

b) Nhiệt độ sôi tăng dần từ F2 → I2.

c) Màu sắc đậm dần từ F2 → I2.

d) Độ âm điện giảm dần từ F2 → I2.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 119 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1