YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 21.10 trang 51 SBT Hóa học 10

Bài tập 21.10 trang 51 SBT Hóa học 10

Khi cho 20m3 không khí có chứa khí clo đi qua một ống đựng muối KBr, khối lượng của muối đó giảm bớt 178 mg. Xác định làm lượng của khí clo (mg/m3) trong không khí.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21.10

Cl2    + 2KBr → 2KCl + Br2

1mol     238g     149g    1 mol; khối lượng muối giảm 89g

x mol       

0,178g

x = 0,178/89 = 0,002 mol

Lượng khí clo có trong 20m3 không khí là :

71.0,002 = 0,0142 (g) hay 14,2 mg

Hàm lượng của khí clo trong không khí là: 14,2/20 = 7,1 (mg/m3)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.10 trang 51 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF