ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.8 trang 51 SBT Hóa học 10

Bài tập 21.8 trang 51 SBT Hóa học 10

Viết PTHH của các phản ứng xảy ra khi cho clo và iot lần lượt tác dụng với dung dịch KOH ở nhiệt độ thường. Giải thích vì sao có sự khác nhau ở 2 phản ứng đó.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21.8

 
 

Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O

3I2 + 6KOH → 5KI + KIO3 + 3H2O

Trong môi trường kiềm, ion XO- phân huỷ theo phản ứng sau :

3XO→ 2X- + XO3- (kí hiệu X là halogen)

Ion ClO- phân huỷ rất chậm ở nhiệt độ thường, phân huỷ nhanh ở nhiệt độ trên 75°C

Ion IO- phân huỷ ở tất cả các nhiệt độ trên, do đó ở nhiệt độ thường, ta có 2 phản ứng trên.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.8 trang 51 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1