ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.2 trang 50 SBT Hóa học 10

Bài tập 21.2 trang 50 SBT Hóa học 10

Các nguyên tử halogen đều có

A. 3e ở lớp electron ngoài cùng.

B. 5e ở lớp electron ngoài cùng.

C. 7e ở lớp electron ngoài cùng.

D. 8e ở lớp electron ngoài cùng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21.2

 
 

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.2 trang 50 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1