ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.3 trang 50 SBT Hóa học 10

Bài tập 21.3 trang 50 SBT Hóa học 10

Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen (F, Cl, Br, I)

A. Ở điều kiện thường là chất khí

B. Có tính oxi hóa mạnh

C. Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử

D. Tác dụng mạnh với nước

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21.3

 
 

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.3 trang 50 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1