YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 21 Hóa học 10 Cơ bản & Nâng cao

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa học 10 Bài 21 Khái quát về nhóm halogen giúp các em học sinh Viết được cấu hình lớp electron ngoài cùng của nguyên tử  F, Cl, Br, I. Dự đoán được tính chất hóa học cơ bản của halogen là tính oxi hóa mạnh dựa vào cấu hình lớp electron ngoài cùng và một số tính chất khác của nguyên tử. Viết được các phương trình hóa học chứng minh tính chất oxi hoá mạnh của các nguyên tố halogen, quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong nhóm. Tính thể tích hoặc khối lượng dung dịch chất tham gia hoặc tạo thành sau phản ứng.

ADSENSE

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF