ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21.5 trang 50 SBT Hóa học 10

Bài tập 21.5 trang 50 SBT Hóa học 10

Trong các phản ứng hóa học, để chuyển thành anion, nguyên tư của các nguyên tố halogen đã nhận hay nhường bao nhiêu electron

A. nhận thêm 1 electron

B. nhận thêm 2 electron

C. nhường đi 1 electron

D. nhường đi 7 electron

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21.5

 
 

Trong các phản ứng hóa học, để chuyển thành anion, nguyên tư của các nguyên tố halogen đã nhận thêm 1 electron.

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.5 trang 50 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1