YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 21.9 trang 51 SBT Hóa học 10

Bài tập 21.9 trang 51 SBT Hóa học 10

Cho 5 gam brom có lẫn tạp chất là clo vào một dung dịch chứa 1,600 gam KBr. Sau phản ứng làm bay hơi dung dịch thì thu được 1,155 gam chất rắn khan. Xác định % về khối lượng của clo trong 5 gam brom đem phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21.9

Khối lượng muối giảm là :

1,600 - 1,155 = 0,445 (g)

Cl2 + 2KBr → 2KCl + Br2

71g     238g     149g        khối lượng muối giảm đi 89g

xg        0,445 g

Ta có:

\(\frac{{71}}{x} = \frac{{89}}{{0,445}} \to x = \frac{{71.0,445}}{{89}} = 0,355g\)

\(\% {m_{Cl}} = \frac{{0,355}}{5}.100\%  = 7,1\% \)

 

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.9 trang 51 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF