YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 28 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 28 sách GK Hóa lớp 10

Cấu hình electron của nguyên tử nhôm (Z = 13) là 1s22s22p63s23p1. Vậy:

A. Lớp thứ nhất (Lớp K) có 2 electron.

B. Lớp thứ hai (Lớp L) có 8 electron.

C. Lớp thứ ba (Lớp M) có 3 electron.

D. Lớp ngoài cùng có 1 electron.

Tìm câu sai.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Ý D sai vì electron ở lớp ngoài cùng có 3 electron

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 28 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON