YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 28 SGK Hóa học 10

Giải bài 4 tr 28 sách GK Hóa lớp 10

Tổng số hạt proton, notron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13.

a) Xác định nguyên tử khối.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó.

(Cho biết: các nguyên tố có số hiệu nguyên từ từ 2 đến 82 trong bảng tuần hoàn thì 1 ≤ \(\frac{N}{Z}\) ≤ 1,5)).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Gọi tổng số hạt proton, tổng số hạt nơtron, tổng số hạt electron lần lượt là Z, N, E.

Ta có N + z + E = 13 vì z = E nên 2Z + N = 13         (1)

2Z + N = 13 → z = 6,5 - \(\frac{N}{Z}\) nên z < 6,5.

Mặt khác từ nguyên tố số 2 đến 82 trong bảng tuần hoàn thì:

1 ≤ \(\frac{N}{Z}\) ≤ 1,5 ⇒ N ≤ 1,5Z thay vào (1), ta có:

3,5Z ≥ 13 ⇒ Z ≥ 3,7

3,7 ≤ Z ≤ 6,5 (Z nguyên dương)

A = 13 - Z

Nguyên tố có Z = 4, nguyên tử khối là 9.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 28 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON