YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 28 SGK Hóa học 10

Giải bài 5 tr 28 sách GK Hóa lớp 10

Có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt bằng 3, 6, 9, 18?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Số electron lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử bằng 3, 6, 9, 18 lần lượt là 1, 4, 7, 8. Do các nguyên tử có cấu hình electron như sau:

Z = 3: 1s22s1                         

Z = 6: 1s22s22p2 

X = 9: 1s22s22p5                   

Z = 18: 1s22s22p63s23p6

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 28 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON