YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 27 SGK Hóa học 10

Giải bài 1 tr 27 sách GK Hóa lớp 10

Nguyên tử có Z = 11 thuộc loại nguyên tố:

A. s.

B. p.

C. d.

D. f.

Chọn đáp án đúng.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Nguyên tử có Z = 11 thuộc loại nguyên tố s vì electron cuối cùng điền vào phân lớp s

⇒ Đáp án A

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 27 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON