RANDOM

Bài tập 2 trang 27 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 27 sách GK Hóa lớp 10

Cấu hình electron nguyên tử nào sau đây của lưu huỳnh (Z = 16):

A. 1s22s22p53s23p5

B. 1s22s22p63s23p6

C. 1s22s22p63s23p4

D. 1s22s22p63s23p3

Chọn đáp án đúng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

1s22s22p63s23p4 có Z = 16.

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 27 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Xuan Nguyen
  hai nguyên tố X, Y tạo được các ion X3 ,Y tương ứng số electron bằng nhau. tổng số hạt trong hai ion bằng 70 .nguyên tố X, Y là nguyên tố nào ?
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Nguyễn Trần Khánh Linh

  Mọi người giúp mình mấy bài tập này với mình đang cần gấp :

  1. Viết cấu hình e nguyên tử của các nguyên tố X , Y có số hiệu nguyên tử lần lượt là : 11 , 25 . Hỏi:
  a. Mỗi nguyên tử có mấy lớp e.
  b. Lớp ngoài cùng có mấy e.
  c. e cuối cùng điền vào phân lớp nào.

  2. Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố có công thức RH3 . Trong hợp chất oxit cao nhất của nó , Oxi chiếm 56,34 % về khối lượng . Tìm nguyên tố R. Viết công thức Oxit cao nhất và hợp chất khí của R với hidro 

  3.  Cân bằng các phản ứng oxi hóa - khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron.
  a. NH3 + O2 -----> N2 + H2O
  b. Mg+HNO3Mg(NO3)2+NO+ H20

  4. Ion X2+X2+YY− có cấu hình e ở lớp ngoài cùng là : 3s2,3p63s2,3p6 . Hãy viết cấu hình e của các nguyên tử X và Y.

  5. Ion X2+X2+YY− có cấu hình e ở lớp ngoài cùng là : 3s2,3p63s2,3p6 . Hãy viết cấu hình e của các nguyên tử X và Y.
   

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
 • nguyễn bích lên

  a, Feso4 + KMno4 + H2o ---> Fe(oh)2 +Fe2(so4)3 + Mno2 +K2so4

  b, R2(co3)n + HNO3 --->R(NO3)m + NO + CO2 + H2o

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Danh

  Kim loại kiềm có nhiều ứng dụng quan trọng: chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp dùng trong thiết bị báo cháy,...Các kim loại kali và natri dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một vài lò phản ứng hạt nhân. Kim loại xesi dùng chế tạo tế bào quang điện. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chi Yuki

  1. Viết công thức e và công thức cấu tạo của NH3, CH4, H2O, C2H2, C2H4
  2. Dựa vào hiệu độ âm điện cho biết liên kết hóa học trong các phân tử sau là liên kết ion hay liên kết cộng hóa trị, giải thích sự tạo thành liên kết trong các phân tử đó: AlCl3, CaBr2, HBr, CH4, PH3, NaCl, HF, H2S

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA