YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 27 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 27 sách GK Hóa lớp 10

Cấu hình electron nguyên tử nào sau đây của lưu huỳnh (Z = 16):

A. 1s22s22p53s23p5

B. 1s22s22p63s23p6

C. 1s22s22p63s23p4

D. 1s22s22p63s23p3

Chọn đáp án đúng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

1s22s22p63s23p4 có Z = 16.

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 27 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON