YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 101 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 101 sách GK Hóa lớp 10

Dẫn khi clo vào nước, xảy ra hiện tượng vật lí hay hóa học? Giải thích.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Dẫn khí clo vào nước, xảy ra vừa là hiện tượng vật lí vừa là hiện tượng hóa học.

Khi tan vào nước, một phần clo tác dụng với nước.

Cl2 + H2O ⇆ HCl + HClO.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 101 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON