ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 47 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 47 sách GK Hóa lớp 10

Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố:

A. tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

B. giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

C. giảm theo chiều giảm của tính kim loại.

D. A và C đều đúng.

Chọn đáp án đúng nhất?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố:

- Tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

- Giảm theo chiều giảm của tính kim loại.

⇒ Đáp án D

 

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 47 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1