ADMICRO
VIDEO

Tính thể tích khí sinh ra ở đktc biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.

Hòa tan 8,9gam hỗn hợp gồm Mg và Zn tác dụng hoàn toàn với 800 ml dung dịch HCl 0,5M

a)Tính % theo khối lượng của các chất trong hỗn hợp .

b) Tính thể tích khí sinh ra ở đktc.Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • gọi x và y lần lượt là số mol của Mg và Zn

  CM = \(\frac{n}{v}\) \(\Rightarrow\)n = CM.v = 0.8 . 0.5 = 0.4 mol

  pt: Mg + 2HCl \(\rightarrow\) MgCl2 + H2\(\uparrow\)

  x mol \(\rightarrow\) 2x mol \(\rightarrow\) x mol (1)

  pt: Zn + HCl \(\rightarrow\) ZnCl2 + H2\(\uparrow\)

  y mol \(\rightarrow\) 2y mol \(\rightarrow\) y mol (2)

  từ (1) và (2) ta có hpt: \(\left\{\begin{matrix}2x+2y=0.4\\24x+65y=8.9\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\)\(\left\{\begin{matrix}x=0.1\\y=0.1\end{matrix}\right.\)

  a) % Mg = \(\frac{m_{Mg}}{m_{hh}}\).100 = (0.1 . 24 )/8.9 . 100 = 26.96 \(\simeq\) 27%

  % Zn = 100 - 27 = 73%

  b) tổng số mol của H2 thoát ra trong hai phản ứng là:

  nh2 = x + y = 0.2 mol

  ta có : V = n . 22.4 = 0.2 . 22.4 = 4.48 lít

  ADCT: H =\(\frac{m_{tt}}{m_{lt}}\).100 = 80% \(\Rightarrow\) mtt = (mlt . 80)/100 = (4.48 . 80)/100

  = 3.584 lít

    bởi Huỳnh Thị Diệp 24/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON