ADMICRO
VIDEO

Tính nồng độ % các chất trong dung dịch B

Hòa tan hoàn toàn 13,9 gam hỗn hợp A (gồm Fe, Al) trong 300ml dung dịch axit clohidric HCl 20% (d= 1,1g/ml) thu được 7,84 lít khí (đktc) và dung dịch B.

a.Tính % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A

b.Tính nồng độ % các chất trong dung dịch B

Giúp em với em đang cần gấp hic hic

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(a)\)

  \(Fe + 2HCl ---> FeCl2 + H2\)

  \(2Al + 6HCl ---> 2AlCl3 + 3H2\)

  Gọi a là nFe, b là nAl

  ta có 56a + 27b = 13,9 (I)

  mddHCl = DHCl. VHCl = ........ (g)

  => mHCl = \(\frac{C\%HCl.mddHCl}{100}\) = ........ (g)

  => nHCl = \(\dfrac{mHCl}{MHCl}\) = ...... (mol)

  Khí thoát ra là H2

  nH2 (đktc) = \(\dfrac{VH2}{22,4} = ..... (mol)\)

  Thep PTHH: ta có: a + 1,5b = nH2 (II)

  Giai hệ (I) và (II) \(\begin{cases} a = ......\\b=...... \end{cases}\)

  Có số mol của hai kim loại trên, ta tìm được khối lượng. Sau đó tính %mFe và %mAl

  \(b)\)

  mddB = mA + mHCl - mH2 = ........ (g)

  Theo pthh (1) nFeCl2 = nFe = ....... (mol)

  => mFeCl2 = nFeCl2. MFeCl2 = ........... (g)

  => C%FeCl2 = \(\frac{mFeCl2.100}{mddB}\) = ...... %

  Theo (2) nAlCl3 = nAl = .......... (mol)

  => mAlCl3 = ......... (g)

  => C%AlCl3 = \(\frac{mAlCl3.100}{mddB}\) = .........%

    bởi Nghiêm Hồng Hiếu 24/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF