YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 117 SGK Địa lý 12

Giải bài 4 tr 117 sách GK Địa lớp 12

Hãy nêu nhận xét về cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết câu 4

Nhận xét về cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta:

  • Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế bao gồm: khu vực Nhà nước (gồm trung ương và địa phương), khu vực ngoài Nhà nước (gồm tập thể, tư nhân, cá thể), khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
  • Xu hướng chung của sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta là giảm mạnh tỉ trọng của khu vực Nhà nước, tăng tỉ trọng của khu vực ngoài Nhà nước, đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2005, tỉ trọng giá trị sản xuât công nghiệp ở nước ta của các khu vực tương ứng là 25,1%, 31,2% và 43,7%.

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 117 SGK Địa lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON