ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 82 SBT Địa lí 12

Bài tập 6 trang 82 SBT Địa lí 12

Việc mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế vào hoạt động công nghiệp ở nước ta nhằm

A. đa dạng hóa sản phẩm.

B. phát huy mọi tiềm năng cho việc phát triển sản xuất.

C. giảm bớt sự phụ thuộc vào kinh tế nhà nước.

D. hạn chế ô nhiễm môi trường. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

Việc mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế vào hoạt động công nghiệp ở nước ta nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào kinh tế nhà nước.

Chọn C.

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 82 SBT Địa lí 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1